Öppna karta

MapOnMap är ett Android GPS-navigeringsverktyg för överlagringskartor. Du kan använda bilder som kartöverlägg.

Genom att öppna en karta får du dessa val. En som öppnar en befintlig fil och tre som skapar nya filer. Efter att ha öppnat eller skapat en fil kommer du till Kartinställning, där du anger var kartan är lokaliserad etc.

Öppna en bildfil

Med detta öppnar du en normal bild som innehåller en karta. Inställningarna du gör i Kartinställningen lagras sedan i bilden.

Importera från bildfil

Om du har stora filer måste du importera dem. Så de måste konverteras till mindre filer.

I exemplet nedan har vi en mycket stor kartfil. Det finns två sätt att minska storleken. Det första sättet som förklaras är ökning av samplingsstorleken. Och den andra skär bilden i mindre bitar.

Som du kan se i det markerade området är storleken mycket stor.
Som du kan se i det markerade området är storleken mycket stor.

 • Öka samplingsstorlek
  Ett sätt att hantera dessa stora kartor är att öka samplingsstorleken. Standardvärdet är 1. Det betyder att varje pixel används. Om vi istället sätter den till 2 som i exemplet nedan. Sedan används varannan pixel. Och om vi använder 3, så används var tredje etc. Observera att detta tar ner upplösningen på kartan. Så du kan förlora viktiga detaljer.

  En samplingsstorlek på 2 minskar bredd och höjd till hälften och den totala storleken till en fjärdedel.
  En samplingsstorlek på 2 minskar bredd och höjd till hälften och den totala storleken till en fjärdedel.

 • Klipp kartan i mindre bitar
  Ökning av samplingsstorleken kommer att minska kartans upplösning. Du kan därför överväga att klippa upp den i mindre bitar istället. Så på detta sätt kan du behålla hög upplösning och potentiellt viktiga detaljer.

  Eftersom appen kan byta den laddade kartan när du scrollar till en ny plats kan därför mindre kartbitar vara en lösning om du vill hålla detaljnivån. För att göra ett klipp sveper du bildkanterna så att de täcker en mindre del av den totala bilden. Se nedan.

  Klippa kartan i mindre bitar kan också minska kartans storlek.
  Klippa kartan i mindre bitar kan också minska kartans storlek.

Importera från PDF-fil

När du importerar från en PDF-fil får du en ny vy, där du måste välja sida. Observera att du även kan klippa ut en mindre del av sidan. När du klickade på OK-knappen får du en dialogruta där du måste ställa in upplösningen om du inte är nöjd med standardupplösningen. Observera att det inte är nödvändigt att ställa in en högre upplösning än den som kartans bild redan har.

1. Välj rätt sida2. Klipp ut kartdelen
Importera från PDF-fil.

Fotografera en karta

Observera att du också kan ta en bild av en karta.


Fotografera en karta.

Kartinställning

Alla öppningsmetoder beskrivna ovan kommer att sluta i kartinställningen.

Observera att första gången en bild laddas in i MapOnMap måste den ställas in, så att appen kan veta var i världen kartan ska lokaliseras. För att göra detta måste du sätta upp fyra olika matchpunkter. En god praxis är att välja platser nära kartans hörn, så långt från varandra som möjligt.

1. Välj redigera nål.2. Lägg till ny matchningsnål.<br/>a. Se till att du är i Lägg till-läge.<br/>b. Peka sedan i kartan där du vill lägga till din nya matchningsnål.3. Hitta samma position i båda kartorna.
1. Välj redigera nål. 2. Lägg till ny matchningsnål. 3. Hitta samma position i båda kartorna.

Kartan måste ställas in med fyra olika nålpunkter. Och varje nål måste definiera rätt plats i världen. Så du måste därför se till att siktkorset pekar mot samma plats.

    Lägg till läge
I det här läget kan du lägga till nya nålmatchpunkter.
    Modifieringsläge
I det här läget kan du ändra befintliga nålmatchningspunkter.
    Raderingsläge
I det här läget kan du ta bort nålmatchningspunkter.
    Scrollläge
I det här läget kan du rulla och zooma fritt utan att riskera att göra några oavsiktliga ändringar.

I exempelkartan kan du se att bilden innehåller några vita områden på höger sida. Eftersom du gör en överläggskarta som kommer att ritas ovanpå den underliggande onlinekartan, vill du därför förmodligen inte ha andra delar som täcker den. Se exemplet nedan.

1. Ytor som borde ha klippts bort.2. Välj redigera mask.
1. Ytor som borde ha klippts bort. 2. Välj redigera mask.

För att lösa detta kan du lagga till en urklippsmask.

    Lägg till läge
I det här läget kan du lägga till nya urklippspunkter.
    Modifieringsläge
I det här läget kan du ändra befintliga urklippspunkter.
    Infoga läge
I det här läget kan du infoga nya urklippspunkter.
    Ta bort läge
I det här läget kan du ta bort urklippspunkter.
    Scrollläge
I det här läget kan du rulla och zooma fritt utan att riskera att göra några oavsiktliga ändringar.

En mask byggs gradvis upp punkt för punkt.En mask byggs gradvis upp punkt för punkt.En mask byggs gradvis upp punkt för punkt.
En mask byggs gradvis upp punkt för punkt.

Observera att kartan även har en namnparameter som du kan ställa in. Detta hjälper dig senare när du vill välja mellan kartorna.

Ett kartnamnetikett kan anges.Filnamnet kan användas.
Ett kartnamn kan anges.

När alla inställningar är klara, klicka på LÄGG TILL-knappen. Du kan behöva bekräfta att du vill ändra bilden genom att klicka på godkänn. Endast EXIF-data kommer att ändras. När du accepterar detta startar konverteringsprocessen så att en ny karta skapas för appen.


Istället för kartan till vänster kommer du nu att ha en karta med mycket mer detaljer.

Flera kartor

Observera att det är möjligt att öppna flera kartor. Även om endast en är laddad i minnet åt gången, kommer de att lagras i den aktiva kartsamlingen och laddas automatiskt in i minnet när du skrollar i kartvyn. Positionen i skärmens centrum används för att bestämma vilken karta som ska visas. Om den platsen skär kartytan i kartsamlingen, kommer den att användas.

När du har mer än en aktiv karta får du en kartbläddrare när du klickar på kartknappen.

För stora kartor

Eftersom telefoner har begränsade minnesresurser kan de därför inte hantera för stora bilder. Denna gräns varierar beroende på telefonmodell.

När detta fel inträffar bör du antingen minska upplösningen eller skära den i mindre bitar. Se mer Importera från bildfil.

© Copyright by Mattias Nilsson. All rights reserved.