Huvudvy

Huvudvyn.Huvudmenyn.
Huvudvyn och dess meny.

 • Öppna karta
  Förbereder och öppnar nya aktiva kartor. Se mer Öppna karta.
 • Öppna spår
  Öppnar ett GPX-spår för navigering. Se mer Öppna spår.
 • Starta Geostaket
  Spår-Geostaket är en varningsmekanism. Det ger dig ett röstmeddelande om du kommer för långt från spåret. Se mer Öppna spår - Spår-Geostaket.
 • Redigera spår
  Det här verktyget har många redigeringsalternativ för ett spår, som att klippa och förlänga. Se mer Redigera spår.
 • Spela in spår
  Här kan du starta en ny spårinspelning. Se mer Spela in spår.
 • Inställningar
  Applikationsinställningar
 • Hjälp
  Denna hjälpsida
 • App info
  Visar appversion

Kartobjektkontroll

Med dessa knappar kan du navigera till kartobjekten, som aktuell plats, öppet spår, överläggskarta och spårregistrering. Du kan också få information, stänga och stoppa, beroende på objekt.

    Navigera till aktuell position.
    Navigera till, få information och stängning av aktuellt öppet spår.
    För att stoppa eller bara få information om aktuell spårgeostaket-tjänst.
    Navigera till och stängning av överläggskartor.
    Navigera till, få information och stoppa aktuell spårinspelning.

Andra kartobjekt

 • Nuvarande position
  Den aktuella positionen är markerad med en blå prick eller pil.
 • Öppet spår
  Det aktuella öppna spåret är markerat med en röd linje. Det börjar med en grön prick och slutar med en röd.
 • Aktiv överlagringskarta
  Av minnesskäl visas endast en överlagringskarta åt gången. Den överläggskarta som väljs för att visas beror på positionen för skärmens mitt. Observera att du även kan navigera till en överläggskarta med kartkontrollknappen.
 • Inspelat spår
  Det inspelade spåret är markerat med en blå linje och dess startposition är markerad med en grön prick.

© Copyright by Mattias Nilsson. All rights reserved.