Redigera spår

MapOnMap stöder även spårredigering.

Ibland är det användbart att kunna ändra befintliga spår. Du kanske vill börja på ett spår men vill fortsätta på ett korsande spår osv. Därför har MapOnMap ett flertal redigeringsfunktioner tillgängliga.

Slå samman korsande spår

I det här exemplet har vi två spår. Den första mellan de två punkterna, norr och söder och den andra mellan väst och öst.


Första spåret norr till söder markerat med rött. Andra spåret från väst till öst markerat med blått.

Låt oss göra ett nytt spår som kombinerar norra och västra punkterna.

 1. Välj "Utöka med spårfil" från menyn.
 2. Du måste nu öppna ett andra spår.
 3. Se till att kryssrutorna "Originalt spår - Anslut till slut" och "Utökat spår - Anslut början" är förkryssade.
 4. Gör en grovjustering med reglagen så att spåren möts i korsningspunkten.
 5. Zooma in karta och skjutreglage så en finjustering kan göras.

1. Grov justering.2. Zooma in karta och skjutreglage för att göra en finjustering.3. Spår mellan norra och västra punkterna.
1. Grov justering. 2. Zooma in karta och skjutreglage för att göra en finjustering. 3. Spår mellan norra och västra punkterna.

Om du istället vill göra en koppling mellan någon av de andra punkterna, gör du det genom att ändra kryssrutor för anslutning.

Kryssrutorna för anslutning avgör vilka spårändar som ska användas.Kryssrutorna för anslutning avgör vilka spårändar som ska användas.Kryssrutorna för anslutning avgör vilka spårändar som ska användas.
Kryssrutorna för anslutning avgör vilka spårändar som ska användas.

Förläng spår med spår

I nästa exempel har jag ett spår som har en av sina ändar mitt i skogen. Så jag vill koppla ett fortsättande spår till den.

 1. Välj "Förläng med spårfil" från menyn.
 2. Du måste nu öppna ett andra spår.
 3. I det här fallet, eftersom det inte är ett korsningande utan en förlängning. Bör rätt anslutningsrutor redan vara markerade. Så spåren möts på det kortaste avståndet mellan sina ändpunkter. Du kan zooma in kartan för att säkerställa att det inte finns något överlapp.


Till vänster, spåret som slutar mitt i skogen. Och till höger, hur det andra spåret ansluter.

Klipp spår

Låt oss fortsätta med exemplet från ovan. Eftersom jag inte ville gå hela vägen på andra spåret, vill jag därför klippa det där det möter vägen.

 1. Välj "Klipp spår" från menyn.
 2. Gör en grov justering med reglaget.
 3. Zooma in kartan och skjutreglaget så att du kan göra en finjustering.

1. Grov justering.2. Zooma in kartan och reglaget för att göra en finjustering.
1. Grov justering. 2. Zooma in kartan och reglaget för att göra en finjustering.

Förläng spåret manuellt

I exemplet ovan slutar spåret nu i den korsande vägen. Men jag måste förlänga det till tågstationen, eftersom det är den närmaste hållplatsen för transport.

 1. Välj "Förläng manuellt" från menyn.
 2. Zooma in kartan nära spåränden du vill förlänga.
 3. Se till att det är rätt värde i kryssrutan för anslutning.
 4. Du kan nu utöka spåret genom att klicka på förlängningsknappen och sedan i kartan där du vill ha den nya punkten.
      Scrollläge
  I det här läget kan du rulla och zooma fritt utan att riskera att göra några oavsiktliga ändringar.
      Ritläge
  I det här läget kan du lägga till spårpunkter.
      Modifieringsläge
  I detta läge kan du ändra spårpunkter.
      Infoga läge
  I detta läge kan du infoga nya spårpunkter.
      Ta bort läge
  I det här läget kan du ta bort spårpunkter.

1. Förläng punkt för punkt.2. Det utökade spåret till tågstationen.
1. Förläng punkt för punkt. 2. Det utökade spåret till tågstationen.

Växla spårriktning

Fortsättning från tidigare exempel. Nu har jag ett spår som börjar i norr och slutar vid tågstationen i söder. Men eftersom jag ville börja på tågstationen måste jag ändra riktning. Det gör jag genom att välja "Växla riktning" i menyn.


Den gröna pricken markerar början och den röda markerar slutet.

Redigera segment

Ett GPX-spår är uppbyggt av ett eller flera segment. Så det finns därför ett redigeringsläge att manipulera med spårsegmenten.

    Ta bort
Denna knapp tar bort det valda segmentet.
    Dela
Med detta kan du dela upp det valda segmentet. Du får en reglage så att du kan välja var du vill klippa.
    Sammanfoga
Detta kommer att slå samman det valda segmentet med sammanslagningskandidaten (nästa segment i listan). Se till att segmenten är vända åt samma håll innan du slår samman.
    Växla riktning
Detta växlar riktningen för det valda segmentet.
    Flytta segment
Med detta kan du flytta segmentet i segmentlistan. D.v.s. ändra indexet för det valda segmentet.
    Välj segment
Med detta väljer du segment genom att gå upp eller ner i segmentlistan. Observera att du även kan välja segment genom att tejpa på det i kartvyn.

© Copyright by Mattias Nilsson. All rights reserved.