Spela in spår

MapOnMap stöder spårinspelning. Det kan spara GPX-filer.

För att starta inspelningen väljer du "Spela in spår" från menyn i huvudaktiviteten. Du får då en spårinspelningsknapp. Med det kan du få längdinformation och möjlighet att stoppa och spara den.


Ett inspelat spår.

Bakgrundsplatstillstånd

För att kunna fortsätta spårinspelningen när den inte tittar på skärmen behöver den platstillstånd i bakgrunden. Annars stoppas spårinspelningen så fort du stoppar telefonen i fickan.


Förklaring om bakgrundsplatstillstånd (engelska)

Återuppta parkerad inspelning

Om MapOnMap har stängts ned av systemet under en inspelning, som till exempel en omstart, då parkeras inspelningen. För att återuppta en parkerad inspelning behöver MapOnMap bara startas om. Du kommer att få en varningsdialogruta som meddelar detta.

Saknade platsuppdateringar

Vissa tillfällen då GPS-satelliterna blockeras av till exempel höga berg eller byggnader, så inga nya platsuppdateringar kan göras, kommer detta att påverka inspelningen. Ett nytt spårsegment skapas som standard om frånvaron av platsuppdateringar har varit mer än 5 minuter och avståndet är mer än 100 meter (328 fot). Mellan segmenten kommer det att finnas ett gap. Det kommer att ritas men med en tunn linje. Avståndet i gapet kommer att inkluderas i det totala spåravståndet.


Exempel på saknade platsuppdateringar i en spårinspelning.

© Copyright by Mattias Nilsson. All rights reserved.